Case Studies

5 Ключови тенденции в света на маркетинговите проучвания за 2023г.

В днешния бързо развиващa се бизнес реалност, запазването на конкурентното предимство изисква дълбоко разбиране на поведението и предпочитанията на потребителите. Маркетинговите изследвания са ключът към придобиването на такава информация, които постоянно се развиват, за да съответстват на променящите се динамики на потребителите. 

Ето пет ключови тенденции в маркетинговите изследвания, които формират бъдещето на потребителските инсайти:

  1. Анализ на данни – малки и големи данни: Експлозията на данни от различни източници, включително социални медии, електронна търговия и устройства за Интернет на нещата, отваря нови възможности за маркетинговите изследователи. Нови анализи и техники на машинното обучение се използват сега, за да извлекат стойностни изводи от големи набори от данни, което позволява на бизнесите да правят решения, базирани на данни.
  2. Онлайн Общности: Марките се обръщат все повече към онлайн общности и инструменти за социално слушане, за да взаимодействат директно с клиентите си. Тези платформи предоставят място за реални взаимодействия, обратна връзка и дискусии, което позволява на компаниите да събират автентични инсайти и да изграждат по-силни връзки с аудиторията си.
  3. Етнографски изследвания: За да разберат истински потребителите, изследователите отиват извън традиционните анкети и фокус групи. Етнографските изследвания включват потапяне на изследователите в ежедневието на потребителите, за да наблюдават техните поведения, рутина и забележки. Този подход предоставя по-дълбоко разбиране на нуждите и мотивациите на потребителите.
  4. Устойчивост и етични изследвания: Потребителите се интересуват все повече от етичния и екологичен аспект на покупките си. Маркетинговите изследователи отговарят, като включват устойчивост и етика в изследванията си. Бизнесите, които се вписват в тези стойности, са по-склонни да намерят отговор в сърцата на потребителите.
  5. Изследвания с използване на изкуствен интелект: Изкуственият интелект революционизира изследователските анкети. Чатботовете и инструментите за анкети, базирани на изкуствен интелект, правят по-лесно събирането и анализирането на обратна връзка от клиентите в реално време. Тези технологии могат да персонализират въпросите в анкетата, като направят процеса на изследване по-привлекателен и информативен за респондентите.

Тези тенденции подчертават динамиката в характера на маркетинговите изследвания и важността бизнеса да се бъдe подготвен с най-новите методи и технологии, което е предпоставка за спечелване на конкурентно предимство и по-добро посрещане на нарастващите нужди на потребителите.

Индекс на потребителско доверие – август 2023

През август Индексът на потребителско доверие обръща посоката си на възстановяване след значителен период на нарастване.
От пролетта на 2022 до началото на 2023 година наблюдаваме относително задържане на ниските стойности в очакванията на потребителите, най-ясно изразени в оценката за развитието на общата икономическа ситуация в страната, последвана от положителна динамика на нарастване до най-топлия месец от 2023г. – юли.
През август, обаче, тази динамика е обърната, което се определя от по-ниските оценки за финансовата ситуация и песимистичните очаквания за развитието на икономическата ситуация през следващите 12 месеца.

Това в най-голяма степен е свързано с оценката за динамиката на цените (инфлацията) през последните 12 месеца до момента, която достига своя пик през март, и въпреки че след това намалява, носи основната негативна тежест в оценките.
На фона на сравнително високата инфлация (особено силно изразена в индекса на потребителските цени), относително високото ниво на очаквания за нивото на безработица и песимизма в очакванията, оценките в нивата за реализиране на големи покупки продължава плавно да нараства, което е дългосрочна динамика от разгара на пандемията през 2020г.

LOGO Research е независима агенция за маркетингови проучвания, която предоставя цялостно обслужване и консултиране на крайни клиенти, както и ценна помощ на международни изследователски агенции за услуги, покриващи основни елементи от изследователския процес.
Компанията предлага широк спектър от изследователски решения, включващи събиране и анализ на първична и вторична пазарна информация, изследвания на потребителските нагласи и навици, стратегии и програми за лоялност и други в различни сфери от икономическата дейност – потребителски стоки, здравеопазване, финансови услуги, телекомуникации, ритейл, публичен сектор, потребителски и професионални услуги и други.
LOGO Research изчислява и анализира Индекс на потребителското доверие в България по поръчка на Европейската комисия от май 2020г.

Стажантски програми на LOGO Research с реални резултати

Стажантски програми на LOGO Research с реални резултати – националнo представителнo изследване “Проучване на ангажираността на българите с опазването на околната среда”. Благодарим млади и ентусиазирани студенти!

LOGO Research организира стажантски програми като начин за студенти и наскоро завършили маркетинг специалисти да придобият практически опит в областта на проучванията на пазара. Тези програми варират от няколко седмици до няколко месеца или повече и са предназначени да предоставят практически опит в реална среда.

Стажантските програми са полезни както за стажантите, така и за екипа на LOGO Research като организатор на програмите. За стажантите той предоставя възможност за придобиване на опит, общуване с професионалисти в своята област и проучване на възможности за кариерно развитие. За нашата компания това е възможност за съвместна дейност с нови таланти, наставничество и обучение на бъдещи професионалисти и придобиване на нов поглед върху техните дейности.

Стажантските програми са структурирани така, че да осигурят на стажантите специфични учебни цели и важни етапи, които да постигнат по време на своята програма, по-специално в областта на социалните и маркетингови проучвания. Те също така имат възможност да се присъединят към екипа за теренна работа при провеждането на различни интервюта лице в лице, проекти за тестване на продукти на централна локация и много други. Това може да включва посещаване на обучителни сесии, участие в екипни срещи и изпълнение на задачи по проекти. Тези учебни цели помагат да се гарантира, че стажантът придобива подходящ опит и компетенции.

Конкретен пример като практически резултат от най-новата стажантска програма е целенасочено изследване на ангажираността на българите към опазване на околната среда.

Националното представително проучване анализира темата за опазването на околната среда, която става все по-актуална през годините, тъй като все повече се сблъскваме с глобални проблеми като изменението на климата, ерозията на почвата и замърсяването на въздуха. Мотивът за изследване на темата се роди от наблюденията, че опазването на околната среда става проблематично не само в по-големите, но и в по-малките населени места. Целта на изследването е да разкрие отношението на българите към събития и дейности, свързани с промяната на околната среда, както и как това се отразява на ежедневието ни.

Повече информация може да получите от детайлния доклад, който може да свалите по-долу:

Този сайт използва "бисквитки" за подобряване на неговата функционалност. виж повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close