Monthly Archives:December 2019

Навлизане на нов пазарен сегмент

Предизвикателството: Наш клиент – водещ международен производител на висококачествени млечни продукти – желае да заздрави присъствието си на българския пазар на сирена, навлизайки в два нови за него сегмента – тези на саламуреното сирене и кашкавала.

Тези сегменти са силно конкурентни, обхващат продукти, които се консумират ежедневно и имат силен емоционален заряд, свързан с българските традиции. Планираното изследване трябва да послужи като основа за разработване на пазарна стратегия за навлизане на българския пазар.

Подходът: За да оценим възможностите за навлизане на тези пазари с предложение, подходящо за българския потребител, проведохме проучване, състоящо се от 3 фази:

Фаза I – Качествено изследване на потребителския контекст: фокус групи, предназначени да уловят същината на различните сегменти в категориите и съответните потребителски навици, да съпоставят съществуващите продукти на Клиента с профила на местния пазар и да уловят спонтанните първоначални впечатления от вкуса и опаковката на разработените продукти;

Фаза II – Количествено проучване: национално представително изследване, предназначено да даде количествено измерение на изводите от Фаза I, да оцени възможностите за навлизане в сегментите на саламуреното сирене и кашкавала и да изследва познатостта и образа нa продуктите на клиента;

Фаза III – Тест на Продукти и Опаковки: количествено изследване, целящо да измери възприятията към разработените продукти и да оцени представянето им в конкурентна среда.

Резултатът: Проучването показа, че българският потребител разграничава ясно само 3 основни категории сирене и възприема българския произход на бялото саламурено сирене и кашкавала за задължителни. Въпреки това, марките на Клиента показаха висок потенциал за навлизане в тези сегменти поради изградения много добър, първокласен образ сред потребителите, особено в столицата и големите градове. Предизвикателствата, които открихме, бяха свързани със затвърждаването на този образ, установяването и защитаването на подходящо ценово равнище и необходимостта от промяна на опаковката – така, че да отговаря на местните традиции и очаквания.

На продуктово ниво, бялото саламурено сирене беше добре харесано, с минимална нужда от подобрение. Кашкавалът, обаче, се оказа неподходящ за местните вкусови очаквания и нуждата от промени в рецептата бяха наложителни. На базата на резултатите от проучването, допълнително препоръчахме подходящи ценови диапазони и разфасовки на продуктите, моделирахме вкусовия профил на „идеалните“ според потребителите сирене и кашкавал, и установихме конкретни послания, които да подсилят образа, присъствието и видимостта на продуктите в магазинната мрежа.

Този сайт използва "бисквитки" за подобряване на неговата функционалност. виж повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close