Как инфлацията влияе на потребителското поведение?

Как инфлацията влияе на потребителското поведение?

Тъй като тримесечните оценки на възприятията на средноевропейският потребител за развитието на цените през последните 12 месеца се понижават за първи път от 2020-Q4, очакванията за цените за следващите 12 месеца леко намаляват. Въпреки това стойностите за динамиката на цените, изчислявани на месечна база, се повишават през август и септември, което илюстрира опасенията за нова инфлационна вълна.

Потребителското доверие спря възстановяването, започнало през есента на 2022 г. В сравнение с юни потребителското доверие в Европейския съюз (ЕС) и Еврозоната (EA) е съответно с 1,5 и 1,7 пункта по-ниско в края на третото тримесечие, което е по-ниска от средносрочната дългогодишна очаквана стойност.

По-слабото доверие се дължи главно на лошите очаквания относно общото икономическо състояние и бъдещото финансово състояние на домакинствата, докато възгледите за миналото им финансово състояние и намеренията им да правят големи покупки остават като цяло стабилни.

Потребителското доверие намалява в Испания (-3,8) и по-умерено в Германия (-2,1), Италия (-1,7) и Франция (-1,1), докато регистрира умерено повишение в Полша (+2,0) и Холандия (+1,5).

Както в ЕС, така и в EA, тримесечните количествени възприятия на потребителите за развитието на цените (промяна през последните 12 месеца, в %) се понижават за първи път края на 2020г. Средната аритметична стойност на ценовите възприятия се понижава през третото тримесечие, оставайки на изключително високо ниво. Медианата на ценовите възприятия, която е по-малко чувствителна към наличието на екстремни стойности, остава като цяло стабилна, както в ЕС, така и в EA, което предполага, че пикът е преминат.

Възприятията за бъдещата промяна на потребителските цени (промяна през следващите 12 месеца, в %) леко намаляват както по отношение на средната стойност, така и по медианата, оставайки на много високи нива, анализирайки дълговременното движение на този параметър. Резултатите на общо ниво са отразени в почти всички подоходни, по степени на образование и възрастови групи, както сред мъжете, така и сред и жените. 

Отразявайки развитието на инфлацията, все по-голям дял от потребителите в ЕС отчитат покачване на цените от началото на 2021 г. до есента на 2022 г. След период на стабилизиране на рекордно високо ниво, балансът на отговорите, отчитащи (бързо/умерено/леко) покачване на цените спрямо тези, които отчитат стабилни или падащи цени, започват да намаляват през април 2023 г., като същевременно остават на рекордно високи екстремни нива.

Потребителското доверие в ЕС достигна историческо дъно през септември 2022 г., тъй като инфлацията е на път да достигне връх от 11,5% през следващия месец. Оттогава до юли 2023 г. доверието на потребителите непрекъснато нараства към дългосрочната си средна стойност, докато инфлацията постепенно намалява. Това разкрива взаимовръзката, че забавянето на инфлацията е имало положително влияние върху доверието на потребителите. 

Голяма част от хората, обаче, все още не са се възстановили от негативните сътресения в доверието, претърпени през последните три години. Индикаторът за доверието на потребителите се състои от четири променливи: възгледи за миналото и очакваното финансово състояние на домакинството, намерения за извършване на големи покупки и възгледи за общата икономическа ситуация в страната им. Анализът показва, че всички компоненти са се подобрили с отслабването на инфлацията между есента на 2022 г. и юли 2023 г., въпреки че всички остават доста под нивата си преди COVID и дългосрочните си средни прогнозни стойности.

Това означава, че значителна част от потребителите все още не са се възстановили от негативните шокове на доверието, настъпили през последните три години (COVID, война в Украйна, рязко увеличение на разходите за енергия и висока инфлация).

Резултатите от проучването показват, че се е отворила разлика между прогнозните и ретроспективните оценки на потребителите за финансовото състояние на тяхното домакинство, като прогнозните оценки се възстановяват по-силно. Резултатите показват още, че възстановяването на намеренията на потребителите да правят големи покупки също е бавно в сравнение с очакванията за подобрена финансова ситуация. През август и септември 2023 г. обаче разликата се свива, тъй като очакванията относно бъдещото финансово състояние отново спадат.

Очевидна е и разликата между баланса на текущо спестяващите или неспестяващите домакинства и техните намерения за спестяване през 12-те месеца след проучването. Между началото на 2020 г. и есента на 2022 г. развитието на двете променливи беше много сходно: след рязко нарастване до лятото на 2021 г., и двете спаднаха бързо до дъно през октомври 2022 г., когато инфлацията достигна своя връх. Когато инфлацията започна да намалява, намеренията на потребителите да спестяват скочиха, надхвърляйки нивото им преди COVID19. 

За разлика от това, балансът на текущо спестяващите или губещите домакинства се подобрява много по-бавно. Несъответствието между промените в оценката на текущата ситуация на спестяване/пропускане и намеренията за спестяване се дължи основно на промените сред потребителите с най-високи доходи (4-ти квартил), групата с най-голям потенциал за спестяване.

Струва си да се отбележи, че делът на респондентите, които съобщават, че теглят от спестяванията си или задлъжняват – индикатор за финансово затруднение – се е увеличил бързо между август 2021 г. и октомври 2022 г., когато е достигнал най-високото си ниво за всички времена. Процентът на респондентите, които съобщават, че спестяват (много или малко), намалява в подобна степен. Откакто инфлацията започна да намалява, и двата времеви периода показват известно подобрение, но делът на потребителите, които съобщават, че са във финансови затруднения, продължава да бъде много висок.

В заключение

Като цяло, частичното възстановяване на доверието на потребителите, откакто инфлацията започна да намалява, все още не се е превърнало в ясно изразена тенденция към подобрения в оценките на балансовите позиции на домакинствата в Европа. Това, съчетано с нарастващите намерения за спестяване от страна на най-заможните потребители, предполага слаб растеж на частното потребление в бъдеще. Неотдавнашното влошаване на много от анализираните по-горе потребителски индикатори през август и септември – ако бъде потвърдено през следващите месеци – може допълнително да намали перспективите за положителна динамика в разходите на домакинствата, на фона на добре познатите от последните години влошаващи фактори, включително и последните събития в Израел и Газа.

— 

Европейска комисия – Индикатори за европейски бизнес цикъл

Техническите документи за европейската икономика са доклади и данни, събрани от Генерална дирекция по икономически и финансови въпроси на Европейската комисия.

Техническите документи за европейската икономика могат да бъдат достъпни и изтеглени безплатно от следния адрес:https://commission.europa.eu/publications_en?f%5B0%5D=oe_publication_title%3AEuropean%20Business%20Cycle%20Indicators

LOGO Research е независима агенция за пазарни проучвания, която предоставя цялостно обслужване и консултации на крайни клиенти, както и ценна помощ на международни изследователски агенции за услуги, покриващи всички елементи в изследователския процес.

Компанията предлага широка гама от изследователски решения, включително събиране и анализ на първична и вторична пазарна информация, проучвания на потребителски нагласи и навици, стратегии и програми за лоялност и други в различни сфери на икономическата дейност – потребителски стоки, здравеопазване, финансови услуги, телекомуникации, търговия на дребно, публичен сектор, потребителски и професионални услуги и други.

LOGO Research изчислява и анализира Индекса на потребителското доверие в България по нареждане на Европейската комисия от май 2020 г.

https://www.logo-mrc.com/2021/05/20/consumer-confidence-index-in-bg-by-eu-and-logo-research/


Share this Case Study:Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Този сайт използва "бисквитки" за подобряване на неговата функционалност. виж повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close