Индекс на потребителско доверие – България

Индекс на потребителско доверие – България

Индексът на потребителско доверие е инструмент, който отразява промените в потребителския климат. То е част от Хармонизираната Европейска Програма за Изследвания на Бизнеса и Потребителите, финансирана от Европейската Комисия. Нейната цел е оценка и наблюдение на икономиката на страните-членки и кандидатите за присъединяване към ЕС.

Мнението на потребителите не само определя тяхното пазарно поведение, но влияе и върху бъдещото развитие на изследваните фактори. Данните за потребителския климат дават възможност за проследяване на цикличните процеси, помагат да се определи къде икономиката сменя посоката си на развитие и могат за бъдат основа за прогнозиране на бъдещото ѝ поведение.

Индексът на потребителско доверие е безценен аналитичен и прогностичен инструмент за много икономически субекти в Европа и САЩ – обществени и частни компании, изследователи, мениджъри на частни и мултинационални организации, чуждестранни институции, финансови експерти, политически организации, университети, информационни центрове, банки и др.
Основните показатели, съпътстващи Индекса на потребителско доверие, дават информация за възприятията на потребителите относно:

  • Финансовото състояние на домакинството
  • Цялостната икономическа ситуация в страната
  • Възможността за големи покупки на домакинството
  • Развитието на заетостта и безработицата
  • Движението на цените
  • Възможностите за спестяване

 


 

LOGO Research измерва Индекса на потребителско доверие в България от Май 2020.
Рамка на изследването: представителна извадка от 1000 лица на възраст 15 и повече години в страната
Събиране на данни: лични анкети с таблет, провеждани ежемесечно от 1 до 20 число
Резултати: месечните данни за Индекса на потребителско доверие и разглежданите съпътстващи показатели са налични в рамките на месеца, в който са събрани.

Share this Case Study:Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Този сайт използва "бисквитки" за подобряване на неговата функционалност. виж повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close