СЕГМЕНТАЦИЯ (ПАЗАРНА И ПОТРЕБИТЕЛСКА)

Предлагаме съобразена с Вашите специфични нужди сегментация, на базата на която се очертават отделни пазарни групи (потребители със сходни нужди или характеристики). Този подход Ви помага да:

 • Разработите и прилагате маркетингови кампании, съобразени с Вашите целеви групи
 • Идентифицирате критерии за сегментация
 • Оцените изпълнението на заложените цели
 • Подобрите комуникацията на марката, да я „синхронизирате“ в по-голяма степен с очакванията, нуждите и профила на Вашите потребители
 • Позиционирате стратегически марката.

Постигаме прецизна сегментация с помощта на доказани статистически методи (факторен и клъстърен анализ).

Нашите сегментационни изследвания Ви помагат да:

 • Подобрите съществуващите или да създадете нови продукти, съобразени с Вашата целева група
 • Определите цената спрямо съответната целева група
 • Създадете комуникация, съответстваща на езика и нуждите на аудиторията
 • Подобрите ефективността на дистрибуцията
 • Създадете атрактивни програми за лоялност
 • Фокусирате усилията си върху повишаване на удовлетвореността на Вашите клиенти.

LOGO branded tools:

LOGO#seg – The Process of Segmentation

Този сайт използва "бисквитки" за подобряване на неговата функционалност. виж повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close