ВАЛИДАЦИЯ НА ДАННИ (ЧИСТЕНЕ/ЗАПИСИ)

Валидността на всяко изследване зависи в голяма степен от качеството на данните. Ние провеждаме логически огледи/проверки, касаещи различни аспекти и извършваме проверки на ротациите във въпросниците, за да гарантираме последователност в събраните данни. Използваме софтуерни решения, които верифицират данните при необходимост. Прилагаме подходи за валидация на бази данни, които не влияят върху автентичността на събраната информация.

Понякога в хода на изследователския процес се оказва, че използваните въпросници са подходящи за събирането на данните, но не са особено подходящи за анализ. В други случаи при съвместна работа с международни агенции, местните компании следва да предвидят собствена обработка на данните. За тези и други специфични ситуации, ние сме изградили екип от експерти, владеещи до съвършенство специфичните инструменти като Quantum, IBM SPSS Statistics и VB макроси. Те ре-кодират данните в предпочитания от всеки клиент формат.

Този сайт използва "бисквитки" за подобряване на неговата функционалност. виж повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close