РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕКЛАМИ

LOGO Research предлага решения за всеки етап от процеса на разработка на рекламата, използвайки разнообразни качествени и количествени изследователски методи. Предлагаме тестване на реклами преди и след тяхната реализация.

Предварителните изследвания (Pre-testing) помагат да разберем реакциите на целевата група, да изследваме доколко рекламата е подходяща, както и да генерираме идеи сред потребителите.

Изследванията на ниво готова реклама проследяват въздействието на рекламата върху потребителя и дават възможност да се направят последни корекции преди масовото разпространение.

След като рекламата е част от публичното пространство, нашите периодични изследвания Ви дават възможност за постоянен мониторинг на ефективността на рекламата.

Ние Ви помагаме да:

  • Разберете реакциите на потребителите, когато рекламата е все още в начален етап на създаване (storyboards, анимации)
  • Придобиете представа доколко рекламната концепция е подходяща и разбираема за Вашата целева група
  • Изберете най-ефективния вариант на реклама/концепция
  • Подобрите всеки аспект на рекламата (послание, визия и пр.) на базата на конкретни изследователски препоръки
  • Създадете надеждна и ефективна цялостна рекламна стратегия
  • Повишите ефективността на рекламната кампания
  • Проследите как проведената кампания влияе върху имиджа на марката

Този сайт използва "бисквитки" за подобряване на неговата функционалност. виж повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close