ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Качествени изследвания

Качествените изследвания разкриват в дълбочина индивидуалния опит на потребителите с марките, продуктите и услугите. Нашите опитни модератори подхождат гъвкаво към конкретното бизнес предизвикателство, прилагат най-подходящия за конкретната ситуация метод (онлайн или традиционни фокус групи, етнографско наблюдение, дълбочинни интервюта, диади, триади и др.), анализират и интерпретират информацията и предлагат подходящите подходи за постигане на Вашите стратегически цели. Качествените анализи на  LOGO Research дават ясни отговори на въпросите „Как?” и „Защо?”, които често са от ключово значение за бизнеса.

Case study: Concept Evaluation: FMCG Food

Количествени изследвания

Стратегическите решения трябва да се основават на коректни количествени данни (за познатост и употреба, потребителски нагласи и навици, удовлетвореност и лоялност на клиентите). Ние отговаряме на тези нужди, провеждайки както отделни, така и продължаващи периодично във времето проучвания. Чрез разнообразие от методи – лице-в-лице, онлайн, телефонни проучвания и др., ние достигаме както масови потребители, така и специфични целеви групи. Прилагаме ефективни и доказани във времето подходи за обработка и статистически анализ на данните и предлагаме ефективни решения за Вашите бизнес предизвикателства.

Вторични изследвания

Вторичните изследвания, които провеждаме, се основават на надеждни и обективни източници. Анализираме и обобщаваме информацията, организирайки я в достъпен формат, който пести Вашето време и усилия. Разбираме, че инвестицията в точни данни се отплаща – за да узнаем повече, използваме различни източници, обобщаваме и проверяваме бази данни и сме готови да отговорим ефективно на всяко ново запитване.

Работим професионално с макроикономически показатели, пазарни и финансови данни, проучвания на конкуренцията, за да идентифицираме потенциални бизнес възможности и да предоставим това практично знание на нашите клиенти. При нужда, предлагаме и прилагаме допълнителни първични изследвания, които да предоставят по-богата информация за конкретен аспект или елемент на обекта на изследването.

 

Онлайн проучвания

(Анализи на онлайн медии, блогове и др.)

Все по-масовата дигитализация открива множество изследователски възможности. В унисон с развитието на съвременните технологии, ние прилагаме разнообразие от ефективни методи на проучвания в онлайн среда.

Този сайт използва "бисквитки" за подобряване на неговата функционалност. виж повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close