Брандирани инструменти

LOGO Research подбира точния инструментариум и подход за Вашите нужди – от синдикирано измерване на основни показатели до дълбочинно изследване с качествени методи; от традиционно изследване лице-в-лице до онлайн проучвания с генериране на доклади в реално време.


LOGO#con – Изследване на концепции

LOGO#con е инструмент за изследване на концепции. Създаден е, за да отговори на въпросите на клиента, свързани с ранните етапи в процеса на разработване на продукти и услуги.

LOGO#con

 


LOGO#ad

LOGO#ad – Оценка на рекламата

LOGO#ad е система, основана на най-добрите практики на LOGO Research и професионалните стандарти при оценка на рекламите. LOGO#ad е създадена с цел проследяване във времето на въздействието на Вашата реклама, а крайната цел е оптимизация на Вашите усилия и разходи за реклама.

 


LOGO#price – Ценообразуване

Решенията, свързани с цената на даден продукт/услуга, са сред най-важните управленски решения. Отчитането на истинската стойност на даден продукт/услуга при умело участие в играта за пазарен дял е предизвикателство, за което се изискват точни знания за пазара и потребителите.

През годините сме изградили стабилен опит в подкрепа на успешното ценообразуване. Знаем кои методологии отговарят на конкретните бизнес нужди.


LOGO#price

 


LOGO#rep

LOGO#rep – Убедителни ли сте? Разграничават ли Ви от конкурентите?

Корпоративните ценности, теми и послание видими ли са във вътрешните и външните канали на комуникация? Отличителни ли са посланията? „На една вълна“ ли са всички канали и групи от заинтересовани лица? Използват ли се еднакви символи и послания? До каква степен корпоративният сюжет изглежда автентичен и носи емоционален заряд в рамките на корпорацията и извън нея?

LOGO#rep помага да поддържате отлична корпоративна репутация!

 


LOGO#cx – Потребителско изживяване

LOGO#cx подобрява стратегията, насочена към клиентите.

Помага в приоритизиране на усилията и изграждане на реален план за растеж.

Покозател, който има пряка връзка с печалбата.

Лесен за прилагане и ценово ефективен измерител за целия бизнес.

По-добра приложимост от което и да е проучване на удовлетвореност или лоялност.

Осигурява постоянна обратна връзка на всяко ниво – от служители на първа линия до висш ръководен състав.


LOGO#cx

 


LOGO#seg

LOGO#seg – Процесът на сегментация

LOGO#seg обединява качествени с количествени изследвания, за да ни помогне да разберем и опишем поведенческите разлики между различни сегменти.


Този сайт използва "бисквитки" за подобряване на неговата функционалност. виж повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close